Маникюр

Обов’язки майстра манікюру і педикюру: Вимоги та посадова інструкція майстра манікюру

Посадова інструкція майстра манікюру і педикюру, посадові обов’язки майстра манікюру і педикюру, зразок посадової інструкції майстра манікюру і педикюру

Майстер манікюру і педикюру – фахівець, який здійснює косметичні процедури. В нашій посадової інструкції майстра манікюру і педикюру прописані обов’язки цього спеціаліста, серед яких: гігієнічна чистка нігтів на пальцях рук і ніг, обпилювання нігтів на пальцях рук і ніг і додання їм необхідної форми, підготовка нігтів для покриття лаком, покриття нігтів лаком.

Завантажити в .doc

До списку посадових інструкцій

Посадова інструкція майстра манікюру і педикюру

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
Прізвище І.О .________________
«________» _____________ ____ р

1. Загальні положення

1.1. Майстер манікюру і педикюру відноситься до категорії фахівців.
1.2. Призначення на посаду майстра манікюру і педикюру і звільнення з неї здійснюється наказом генерального директора організації за поданням менеджера по персоналу.
1.3. Майстер манікюру і педикюру підписує договір матеріальної відповідальності організації.
1.4. На час відсутності майстра манікюру і педикюру його обов’язки виконує інший фахівець, призначений наказом генерального директора організації, який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
1.5. На посаду майстра манікюру і педикюру призначається особа, яка має середню медичну освіту і закінчив відповідні курси.
1.6. Майстер манікюру і педикюру повинен знати:
– основи анатомії та фізіології, будова і властивості шкіри і нігтів;
– правила, способи і прийоми виконання робіт;
– пристрій і правила експлуатації застосовуваного обладнання та інструменту;
– види матеріалів, препаратів, їх призначення і норми витрат;
– правила санітарії і гігієни;
– правила догляду за обладнанням, інструментами і матеріалами, а також способи їх зберігання і санітарної обробки;
– правила обслуговування клієнтів та способи надання першої медичної допомоги;
– напрямки і тенденції в нігтьовому сервісі в Росії і за кордоном;
– локальні нормативні акти організації.
1.7. Майстер манікюру і педикюру керується в своїй діяльності:
– законодавчими актами РФ;
– статутом організації, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами організації;
– наказами та розпорядженнями керівництва;
– цією посадовою інструкцією.

2. Функціональні обов’язки майстра манікюру і педикюру

Майстер манікюру і педикюру здійснює такі процедури:

2.1. Здійснює гігієнічну чистку нігтів на пальцях рук і ніг.
2.2. Очищає нарости на ступнях.
2.3. Виробляє зняття мозолів.
2.4. Виробляє масаж кистей рук і ступень ніг.
2.5. Здійснює обпилювання нігтів на пальцях рук і ніг і надає їм необхідну форму.
2.6. Готує нігті для покриття лаком.
2.7. Покриває нігті лаком.
2.8. Здійснює зняття лаку з нігтів.
2.9. Складає комбіновані кольору лаку.
2.10. Виробляє дезинфікування інструменту.

3. Права майстра манікюру і педикюру

Майстер манікюру і педикюру має право:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівника підприємства, що стосуються його діяльності.
3.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та обслуговування клієнтів.
3.3. Вимагати від керівника підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.
3.4. На всі передбачені законодавством соціальні гарантії.
3.5. Взаємодіяти з усіма службами організації з питань своєї професійної діяльності.
3.7. В межах своєї компетенції повідомляти керівництву підприємства про всі виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
3.8. Вимагати створення умов для виконання професійних обов’язків, в тому числі надання необхідного обладнання, інвентарю, робочого місця, відповідного санітарно-гігієнічним правилам та нормам.
3.9. Підвищувати свою професійну кваліфікацію.

4. Відповідальність майстра манікюру і педикюру

Майстер манікюру і педикюру несе відповідальність за:

4.1. Неякісне та несвоєчасне виконання покладених на нього посадовою інструкцією обов’язків в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
4.2. За завдання матеріальної шкоди в межах, визначених чинним законодавством Російської Федерації.
4.3. Правопорушення, вчинені в процесі своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

До списку посадових інструкцій

Посадова інструкція майстра манікюру

[організаційно-правова форма,
найменування організації, підприємства]

Стверджую

[посада, підпис, П. І. Б. керівника або іншого
посадової особи, уповноваженої затверджувати
посадову інструкцію]

[число, місяць, рік]

М.П.

Посадова інструкція майстра манікюру [найменування організації, підприємства і т. П.]

Дана посадова інструкція розроблена і затверджена відповідно до положень Трудового кодексу Російської Федерації та інших нормативних актів, що регулюють трудові правовідносини в Російській Федерації.

1. Загальні положення

1.1. Майстер манікюру відноситься до категорії фахівців.

1.2. На посаду майстра манікюру призначається особа, яка має середню професійну освіту або середню загальну освіту і спеціальну підготовку за встановленою програмою.

1.3. Призначення на посаду майстра манікюру і звільнення з неї здійснюється наказом керівника (власника) підприємства; майстер манікюру підпорядковується безпосередньо [вписати потрібне].

1.4. У своїй практичній діяльності майстер манікюру керується цією посадовою інструкцією і розпорядженнями керівника підприємства.

1.5. Майстер манікюру повинен знати:

– правила виконання манікюрних робіт;

– правила санітарії і гігієни;

– призначення інструментів, прийоми користування ними та правила їх зберігання;

– способи приготування лаків різних кольорів і відтінків;

– правила обслуговування клієнтів та способи надання долікарської медичної допомоги;

– правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;

– правила внутрішнього трудового розпорядку;

– [вписати потрібне].

2. Посадові обов’язки

Майстер манікюру виконує:

2.1. Гігієнічну чистку нігтів на пальцях рук, зняття з них лаку.

2.2. Обпилювання нігтів для додання їм необхідної форми.

2.3. Покриття нігтів лаком.

2.4. Складання комбінованих кольорів лаку.

2.5. Дезинфікування інструменту і його належне зберігання.

2.6. Підтримка свого робочого місця в належному санітарному стані.

2.7. [Вписати потрібну].

3. Права

Майстер манікюру вправі:

3.1. Знайомитися з проектами рішень керівника (власника) підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності підприємства та обслуговування клієнтів.

3.3. Вимагати від керівника (власника) підприємства про залучення до матеріальної і дисциплінарної відповідальності посадових обов’язків.

3.4. [Вписати потрібну].

4. Відповідальність

Майстер манікюру несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, в межах, визначених законодавством України про працю.

4.2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

4.3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством Російської Федерації.

4.4. [Вписати потрібну].

Посадова інструкція розроблена відповідно до [найменування, номер і дата документа].

Керівник структурного підрозділу

[ініціали, прізвище]

[підпис]

[число, місяць, рік]

Погоджено:

Начальник юридичного відділу

[ініціали, прізвище]

[підпис ]

[число, місяць, рік]

З інструкцією ознайомлений:

[ініціали, прізвище]

[підпис]

[число, місяць, рік]

Зразок посадової інструкції майстра манікюру.Бланк і зразок 2020 року

Посадова інструкція майстра манікюру дозволяє документувати основні трудові параметри. У ній даються повноваження співробітника, критерії його відповідальності, а найважливіше – функції, виконання яких має право вимагати від нього керівник. Оскільки інструкція має юридичну значимістю, важливо уважно поставитися до її оформлення та якості змісту.

ФАЙЛИ
Завантажити зразок посадової інструкції майстра манікюру.doc

Зразок посадової інструкції майстра манікюру

1. Загальні принципи

 1. Майстри манікюру приймає на роботу, а також звільняє з неї, директор фірми за пропозицією керівника салону краси.
 2. Майстер манікюру підпорядковується начальнику салону краси.
 3. Особа, що надходить на цю роботу, має підходити під перелічені нижче вимоги:
  • середнє або профільне середньо-спеціальну освіту;
  • досвід роботи в даній сфері від року.
 4. За відсутності майстра манікюру (лікування хвороби, підвищення кваліфікації та ін.) Її функції виконуються інший спеціалісткою, яка призначається начальником салону краси.
 5. Майстер манікюру зобов’язана знати:
  • професійні правила оцінки якості робіт;
  • законодавчі та нормативні правила надання послуг;
  • параметри взаємодій з відвідувачами салону;
  • тимчасові норми виконання манікюрних і педикюрних заходів;
  • методи діагностики потреб відвідувачів;
  • правила використання пилок, ножиць та інших профільних інструментів;
  • особливості виконання робіт у сфері манікюру і педикюру;
  • специфічні особливості різних типів лаків;
  • правила застосування необхідних лаків;
  • тренди в області манікюрного справи;
  • цінову політику салону на послуги манікюру і педикюру;
  • норми санітарії і гігієни, параметри пожежної безпеки, охорони праці, а також обов’язкові для дотримання правила поведінки і зовнішнього вигляду, закріплені у відповідній документації фірми.
 6. Майстер манікюру керується:
  • законами і нормами РФ;
  • професійними нормативами;
  • документацією салону;
  • даною інструкцією.

2. Функції

Майстер манікюру відповідає за вирішення наступних завдань:

 1. Прийом зміни і її здача відповідно до правил фірми.
 2. Спілкування з клієнтом з метою з’ясування його потреб.
 3. Підбір відповідних робіт з манікюру та педикюру, а також їх узгодження з клієнтом.
 4. Проведення узгоджених манікюрних робіт (підготовка нігтів, видалення старого лаку, нанесення нового і ін.).
 5. Підготовка і застосування необхідних лаків і їх комбінацій.
 6. Дезінфекція використаних інструментів.
 7. Консультування клієнтів по аспектам манікюру і педикюру.
 8. Інформування відвідувачів по додаткових послугах, пропонованих в салоні.
 9. Сприяння іншим співробітникам по обслуговуванню клієнтів салону в межах своєї компетенції.
 10. Розрахунок підсумкової вартості роботи.
 11. Дотримання в роботі санітарно-гігієнічних стандартів.
 12. Інформування керівництва салону про запаси і стані профільних препаратів і інструментів, а також про необхідність їх нових закупівель.

3. Відповідальність

Майстер манікюру може нести відповідальність за:

 1. Збиток, який був отриманий роботодавцем з її вини, – в межах, зазначених в положеннях Цивільного та Господарського кодексів.
 2. Допущені в процесі робіт порушення законодавства – відповідно до принципів, затверджених в трудовому, адміністративно або кримінальному праві.
 3. Невиконання своїх обов’язків, викладених в даній інструкції, – в межах, зазначених у трудовому законодавстві.

4. Права

Майстер манікюру володіє правами:

 1. Інформувати керівництво з питань можливого поліпшення трудових процедур.
 2. Брати участь в робочих зустрічах службовців салону, на яких обговорюються питання, що відносяться до її компетенції.
 3. Мати доступ до внутрішньої інформації, затребуваною в своїх трудових процесах.
 4. Вимагати від менеджерів салону підтримки умов, потрібних у своїй діяльності.
 5. Отримувати додаткові виплати в разі роботи на виїзді або в святкові дні.
 6. Покращувати свою професійну кваліфікацію шляхом навчання за рахунок наймача на профільних курсах і семінарах на умовах, обумовлених у відповідній документації фірми.

Формат посадової інструкції

У Трудовому кодексі відсутня опис посадової інструкції.Це дозволяє компаніям-роботодавцям створювати документ з урахуванням особливостей своєї діяльності. При цьому вони спираються на професійні стандарти і правила діловодства. Ці правила регулюють, в тому числі, і структуру інструкції. Вона повинна включати 4 частини:

 • Загальні принципи.
 • Профільні обов’язки.
 • Посадові повноваження.
 • Можлива відповідальність.

Допускається і включення допоміжних розділів. Вони необхідні, якщо компанія-роботодавець хоче ясніше позначити якісь аспекти діяльності фахівця.Популярні додаткові частини:

 • Умови роботи.
 • Параметри, що використовуються для оцінки ефективності (KPI).
 • Правила взаємодій з іншими співробітниками.
 • Правила внесення доповнень і змін до інструкції.

Розширена структура інструкції часто застосовується в великому бізнесі для позицій топ-менеджерів і фахівців на особливо відповідальних постах.

Увага! Інструкція відноситься до офіційної трудової документації.Тому необхідно простежити, щоб у ній були присутні основні атрибути ділового документа: фірмовий бланк, дата складання, реквізити наймача та інші.

Загальні принципи

Початковий розділ інструкції застосовується для документування загальних посадових параметрів. Тут прописують:

 • Принципи найму співробітника, його звільнення та тимчасової заміни.
 • Кому він підпорядковується.
 • На які документи він повинен орієнтуватися.
 • Кваліфікаційні стандарти, яким він повинен відповідати.

Останній пункт грає особливу роль. Саме вимоги до рівня кваліфікації дозволяють не тільки відбирати претендентів високого рівня, але і гарантувати, що вони будуть готові виконувати завдання, викладені у другому розділі.

Увага! Інструкція може створюватися як на індивідуальній основі, так і в типовій формі. У першому варіанті вона орієнтована на специфіку цінного фахівця. У другому варіанті її пишуть з орієнтацією на конкретну позицію, коли стандартні умови є обов’язковими для будь-якого кандидата на посаду.

Функції

Саме на основі пунктів цього розділу начальник може вимагати від підлеглого виконання певних обов’язків. Тому потрібно уважно ставитися до їх переліку. Якщо є сумніви, то краще додати пункт про обов’язок співробітника: «виконувати інші доручення керівника, що не суперечать положенням трудового договору». Він дозволить вимагати від працівників виконання якихось інших завдань, прямо не згаданих в інструкції.

Також сюди, в обов’язковому порядку, включається згадка про обов’язок фахівця дотримуватися правил охорони праці, норми безпеки та інші стандарти, встановлені компанією-роботодавцем.

Відповідальність

Цей стандартний розділ налічує 3-4 пункту, в яких роз’яснені підстави для покарання працівника за його посадові порушення. Співробітник може нести матеріальну відповідальність, дисциплінарну, а в деяких випадках – і кримінальну. Параметри відповідальності визначаються при адміністративних і судових розглядах, можливі нюанси яких виводять їх далеко за межі інструкції. Тому ця частина невелика за обсягом і складена в спрощеному форматі.

Права

Основні права співробітника визначені в ст. 21 ТК РФ. А в цій частині закріплені додаткові повноваження, якими роботодавець наділяє співробітника. Їх значимість залежить від величини компанії-роботодавця, специфіки її діяльності, порядку посадовій ієрархії і ряду інших чинників. Додатково сюди можна включити і трудові пільги: отримання від роботодавця інструментів, компенсація їм якихось експлуатаційних витрат та ін.

До моменту офіційного затвердження документ проходить ряд етапів узгодження.

На першому етапі початковий варіант інструкції перевіряють на відсутність протиріч з:

 • Дієвої нормативно-правовою базою.
 • Галузевими правилами.
 • Внутрішніми документами.
 • Професійними стандартами.

Для цієї перевірки залучаються юрист, фахівець з документообігу, HR-менеджер, а також фахівці за профілем інструкції.

На другому етапі готується чистовик інструкції, де враховані отримані зауваження.

Наступна стадія включає збір підписів. Їх ставлять особи, які беруть участь у затвердженні змісту документа.

Остаточні підпису в інструкції ставлять глава компанії-роботодавця і фахівець, для якого вона створювалася.

Увага! Якщо компанія має потребу у великій кількості інструкцій для службовців, то доцільно створити спеціальний регламент, який регулює процедури їх розробки і затвердження.

Посадова інструкція манікюрниці 2020 року

Пропонуємо Вашій увазі типовий приклад посадової інструкції манікюрниці, зразок 2020 року.На дану посаду може бути призначена людина без вимог до освіти та стажу роботи. Не забувайте, кожна інструкція манікюрниці видається на руки під розписку.

На сайті hr-portal представлена ​​типова інформація про знаннях, якими повинен володіти манікюрниця. Про обов’язки, права та відповідальність.

Даний матеріал входить у величезну бібліотеку посадових інструкцій нашого сайту, яка оновлюється щодня.

1. Загальні положення

1.Манікюрниця відноситься до категорії робітників.

2. На посаду манікюрниці приймається особа без пред’явлення вимог до освіти і стажу роботи.

3. Манікюрниця приймається на посаду і звільняється з посади _________ організації за поданням __________. (Директором, керівником) (посада)

4. Манікюрниця повинна знати:

а) спеціальні (професійні) знання за посадою:

– правила виконання манікюрних робіт;

– правила санітарії і гігієни;

– призначення інструментів, прийоми користування ними та правила їх зберігання;

– вживані матеріали і їх властивості;

– способи приготування лаків різних кольорів і відтінків;

– правила обслуговування і способи надання першої медичної допомоги.

б) загальні знання працівника організації:

– правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежної безпеки;

– вимоги, що пред’являються до якості виконуваних робіт (послуг), до раціональної організації праці на робочому місці;

– виробничу сигналізацію.

5. У своїй діяльності манікюрниця керується:

– законодавством РФ,

– Статутом (положенням) організації,

– наказами та розпорядженнями _________ організації, (генерального директора, директора, керівника)

– цією посадовою інструкцією,

– Правилами внутрішнього трудового розпорядку організації.

6. Манікюрниця підпорядковується безпосередньо __________ (робочому з більш високою кваліфікацією, начальнику виробництва (ділянки, цеху) і директору організації)

7. На час відсутності манікюрниці (відрядження, відпустка, хвороба, ін.) Його обов’язки виконує особа, призначена __________ організації (посада керівника) за поданням ___________ (посада) в установленому порядку, яка набуває відповідних прав, обов’язків і несе відповідальність за виконання покладених на нього обов’язків.

2. Посадові обов’язки манікюрниці

Посадовими обов’язками манікюрниці є:

а) Спеціальні (професійні) посадові обов’язки:

– Гігієнічна очищення нігтів на пальцях рук і додання їм необхідної форми.

– Підготовка нігтів для покриття лаком.

– Обпилювання нігтів.

– Покриття нігтів лаком.

– Зняття лаку з нігтів.

– Складання комбінованих кольорів лаку.

– дезінфікуванню інструменту.

б) Загальні посадові обов’язки працівника організації:

– Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших локальних нормативних актів організації, внутрішніх правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

– Виконання в рамках трудового договору розпоряджень працівників, яким він полагоджений згідно з цією інструкцією.

– Виконання роботи з приймання і здачі зміни, чищенні і митті, дезінфекції устаткування, яке обслуговує і комунікацій, прибирання робочого місця, пристосувань, інструменту, а також за змістом їх в належному стані.

– Ведення встановленої технічної документації.

3. Права манікюрниці

Манікюрниця має право:

1. Вносити на розгляд керівництва пропозиції:

– щодо вдосконалення роботи пов’язаної з передбаченими цією посадовою інструкцією обов’язками,

– про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників, які порушили виробничу та трудову дисципліну.

2. Вимагати від структурних підрозділів та працівників організації інформацію, необхідну йому для виконання своїх посадових обов’язків.

3. Знайомитися з документами, що визначають його права та обов’язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

4. Знайомитися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння, в тому числі забезпечення організаційно-технічних умов і оформлення встановлених документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.

6. Інші права, встановлені чинним трудовим законодавством.

4. Відповідальність манікюрниці

Манікюрниця несе відповідальність у таких випадках:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, передбачених цією посадовою інструкцією, – в межах, встановлених законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством Російської Федерації.

3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, встановлених чинним трудовим і цивільним законодавством Російської Федерації.

Посадова інструкція манікюрниці – зразок 2020 року. Посадові обов’язки манікюрниці, права манікюрниці, відповідальність манікюрниці.

Теги по матеріалу: Посадова інструкція манікюрниці, посадова інструкція манікюрниці педикюрші.

Посадова інструкція майстра манікюру і педикюру

Додано в закладки: 0

При працевлаштуванні на будь-яку посаду в підприємстві потрібно підписати ряд паперів, однією з них буде документ-договір посадової інструкції майстра манікюру. У регламенті будуть вказані обов’язки співробітника і умови праці. З огляду на поширеність професії, недосвідченим майстрам часто доводиться працювати в несприятливих умовах праці.Щоб уникнути обману від роботодавця варто заздалегідь ознайомитися зі змістом паперу і завантажити приклад посадової інструкції майстра манікюру. У домашній обстановці легше засвоювати інформацію, яка може дати загальне розуміння про документ.

Загальні відомості

Майстер манікюру і педикюру – це посада, на якій співробітник надає косметичні послуги. Крім усього іншого, фахівця на цій вакансії важливо мати творчий підхід до оформлення нігтів і бути акуратним. Чималу роль в цій роботі також відіграє вміння спілкуватися з клієнтами.Варто знати, що лист посадової інструкції майстра манікюру і педикюру може містити пункти про штрафи співробітників.

У документ зазвичай вносять такі обов’язки співробітника, як:

 • обробка і опил нігтів;
 • дотримання правил гігієни і стерилізація інструменту;
 • якісне виконання процедури;
 • консультування клієнта по прайс-листу;
 • підготовка нігтьової пластини до нанесення лаку, нанесення покриття.

Часто в регламенті прописують вимоги до зовнішності і дрес-код.Об’єктивна оцінка зовнішнього вигляду майстра відбувається, як правило, по порядності і дотримання норм догляду за собою. Стандартними правилами для співробітників салонів краси вважаються акуратна зачіска, легкий макіяж, свіжий манікюр і приємний запах. Якщо в закладі застосовується дрес-код, керівництво забезпечує співробітників уніформою. Наявність медичної книжки для такого працівника є обов’язковим в будь-який цирульні.

Як правильно скласти

Професія внесена до реєстру Професійних Стандартів РФ 25 грудня 2014 року (код за ПС 33.003). Для отримання сертифікату потрібно отримати 4 рівень кваліфікації. Дана ступінь орієнтована на нижча ланка організації, завдання якого якісно виконувати роботу і нести за неї відповідальність. Для отримання цього рівня кваліфікації досить мати середню спеціальну освіту.

Варто запам’ятати, що при бажанні роботодавець самостійно може відправити співробітника на проходження незалежної комісії з оцінки кваліфікації. Звичайно, всі витрати на оцінку співробітника роботодавець бере на себе.Також для співробітників підприємства організовують різні тренінги для підвищення кваліфікації і розвитку професійних навичок. Тренінги можуть проходити як на території роботодавця, так і в навчальних центрах.

Бланк посадової інструкції майстра манікюру і педикюру

При зустрічі роботодавець видасть бланк посадової інструкції майстра манікюру і педикюру, де будуть вказані права співробітника, такі як:

 • право слова: висувати ідеї щодо поліпшення підприємства та ін.;
 • право на своєчасне підвищення кваліфікації і виплати;
 • право на повний пакет соціальних гарантій;
 • право на повну інформацію про всі зміни в компанії;
 • право на комфортне для роботи місце.

Варто запам’ятати, що форма посадової інструкції майстра манікюру і педикюру може бути складена за стандартами підприємства. Однак схема посадової інструкції майстра манікюру і педикюру повинна містити обов’язкову інформацію:

 • загальні положення;
 • функціональні обов’язки;
 • права;
 • відповідальність.

В наші дні роботодавці люблять штрафувати співробітників за кожну дрібницю, можуть позбавити працівника премії. Тому варто вчитуватися в кожну строчку документа, щоб розуміти, які штрафи чекають здобувача на новому місці роботи. Для того, щоб мати повне уявлення про папір, варто завантажити бланк посадової інструкції майстра манікюру і педикюру. На сьогоднішній день підприємства складають документ за своїми стандартами, а це значить, що інформація може відрізнятися.

Завантажити зразок посадової інструкції майстра манікюру і педикюру в форматі
(doc, 20 КБ)

Як правильно заповнити

Варто запам’ятати, що професія майстра манікюру і педикюру пов’язана зі спілкуванням, за день через майстра проходить не одна людина.У зв’язку з цим вкрай важливо приділяти особливу увагу санітарним нормам і тримати інструмент в чистоті. Це, в свою чергу, зменшує ризик зараження:

 • шкірними захворюваннями;
 • грибковими захворюваннями нігтів рук і ніг;
 • захворюваннями, що передаються повітряно-крапельним шляхом.

Майстер манікюру і педикюру повинен постійно вдосконалюватися, розширювати свої знання і відточувати майстерність відповідно до сучасних стандартів і тенденціями моди.Співробітник повинен мати навички надання першої допомоги, так як можливі алергічні реакції, напади. Для того, щоб докладніше дізнатися про відповідальних моментах роботи, варто завантажити посадову інструкцію майстра манікюру і педикюру і ознайомитися з нею.

Кар’єрне зростання в даній сфері залежить від досвіду фахівця і кількості знань, адже з кожним роком з’являється все більше технік і дизайнів. Зростання в сфері краси може припускати і управлінський шлях розвитку, для цього потрібно отримати вищу освіту в сфері менеджменту.Також є можливість пройти курси, які дозволять фахівцеві навчати даної професії інших.

Зразок посадової інструкції майстра манікюру і педикюру

Для повного уявлення, що може очікувати співробітника, варто вивчити шаблон посадової інструкції майстра манікюру і педикюру і ознайомитися з інформацією в домашніх умовах. Акт посадової інструкції майстра манікюру і педикюру підтверджує відповідальність за здоров’я клієнта.

Щоб вивчити всю інформацію докладно, варто завантажити зразок посадової інструкції майстра манікюру і педикюру.

На що звернути увагу

Перед тим, як підписати документ, скачайте зразок посадової інструкції майстра манікюру і педикюру. Цим можна застерегти себе від недобросовісних роботодавців, адже на сьогоднішній день багато співробітників виконують обов’язки, що не мають відношення до їх професії.

.